Spolupráce s talentovanou Anetkou Kýrovou Žabkovou – In Vino Veritas

Aneta Kýrová Žabková

Po letech spolupráce s talentovanou Anetkou Kýrovou Žabkovou se znovu rodí nový animovaný film…