Spolupráce s talentovanou Anetkou Kýrovou Žabkovou – In Vino Veritas

Po letech spolupráce s talentovanou Anetkou Kýrovou Žabkovou se znovu rodí nový animovaný film…